Jan van Vlokhoven

Jan van Vlokhoven (geboren in 1945), wonend in het groene buitengebied van Rooi. Het zelfstandig ondernemerschap heb ik na de pensioengerechtigde leeftijd voortgezet. Ik heb gevarieerde bestuurfuncties vervuld, waaronder voorzitter van winkeliersvereniging Rooi 2000 en lid van de Raad van Elf bij de Stichting Papgat. In de politiek jaren actief geweest als bestuurslid. Nu voorzitter van de Stichting Vrienden van Odendael en Begijnhof Rooi. Ik zet me in voor het welzijn van senioren en besteed veel tijd aan het realiseren van levensloopbestendige woningen (begijnhofstijl), met speciale aandacht voor zorg.