Openbaar bestuur

Elke burger moet onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad kunnen zetten en spreekrecht hebben in de gemeenteraad en de raadscommissies. Een door de burgers gekozen burgemeester maakt de politiek duidelijk en persoonlijk. Democratie komt vanaf de basis.

Gemeentebelang Meierijstad wil voor de dorpen en de wijken een directe ingang naar het gemeentebestuur via een eigen raadsadviescommissie. Hierin benoemen de wijk- en dorpsraden de vertegenwoordigers. Deze adviescommissie kan de raad en het college gevraagd en ongevraagd advies geven en punten voor de raadsagenda voorstellen.

Belangrijke beslissingen worden in een lokaal referendum rechtstreeks aan de burgers voorgelegd. Politiek en verantwoordelijkheid moeten terug naar de gemeenschap. Inwoners raadplegen bij belangrijke beslissingen.

Algemeen belang gaat boven persoonlijke ambitie. Eensgezindheid is nodig, Den Bosch en Den Haag nemen immers de belangrijkste beslissingen over Meierijstad.

Ook voor de gemeente zijn sociale media een goed hulpmiddel voor communicatie om de burgers te informeren over wat er speelt in de gemeente, naast traditionele media op schrift en in plaatselijke nieuwsbladen.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van jongeren. De jeugd loopt ook tegen problemen aan in de gemeente maar hun mening wordt vaak niet gevraagd. Het is belangrijk dat ook hun standpunten worden meegenomen, omdat zij met een andere visie kijken. De gemeente bevordert een regulier overleg tussen een representatieve vertegenwoordiging van jongeren met het bestuur en stimuleert politieke participatie door jongeren. In het bijzonder ook jongeren onder de 18 jaar omdat die geen stemrecht hebben.

Het bestuur houdt rekening met de specifieke belangen van senioren. Gemeentebelang Meierijstad neemt de aanbevelingen over uit de Notitie Ouderenbeleid Meierijstad van de KBO’s te Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel en de Seniorenraad Schijndel. Gemeentebelang Meierijstad staat voor een gereguleerde communicatie tussen bestuur en representatieve organisaties van senioren van Meierijstad. Conform de opzet zoals in Schijndel in het convenant tussen de Gemeente Schijndel en de Seniorenraad Schijndel.

Instellingen die door de gemeente financieel worden gesteund dienen een beloningsstructuur te hebben, vergelijkbaar met de gemeente. Daarover dient t.b.v. de besluitvorming over financiële steun, openheid van zaken te worden gegeven aan de gemeenteraad. In plaats van de “Balkenende norm” een “burgemeestersnorm”. Een voor de gemeente acceptabel salaris wordt afgemeten aan de zwaarte van een vergelijkbare functie binnen het gemeentelijke ambtenarencorps (verantwoordelijkheid, aantal ondergeschikten e.d.).

Terug naar index