Dorpen en wijken

Gemeentebelang Meierijstad komt op voor de belangen van dorpen en wijken. Het eigen karakter van de kernen willen we behouden, ook in de nieuwe grotere gemeente.

Op basis van vrijwilligheid geeft Meierijstad burgers, dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving met bijbehorend budget. Dit kan worden gerealiseerd via representatieve dorps- en wijkraden.

Visies op de leefomgeving die door dorpen en wijken zelf worden opgesteld, zijn voor Gemeentebelang Meierijstad richtinggevend. Vanuit Eerde en Olland hebben we daarvan goede voorbeelden ontvangen.

In de levensfase tussen 18 en 27 vormen jongeren hun sociale netwerk. In die levensfase moeten zij de mogelijkheid hebben in de eigen omgeving een start te maken met zelfstandige huisvesting.

Leefbaarheid in de dorpen is zo mede afhankelijk van startmogelijkheden voor jonge mensen en een levensloopbestendige omgeving voor senioren. Bouw van betaalbare starterswoningen, ook huurwoningen, en meer koopwoningen in kerkdorpen, is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Starters moeten in eigen dorp een reële kans op een huurwoning krijgen.

Woningbouw in de dorpen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Omdat het in de dorpen niet om grote aantallen gaat kan daar een ruimhartiger planologisch beleid worden gevoerd, ook voor mensen die zelf het initiatief nemen.

De school, gemeenschapshuis en andere samenlevingversterkende voorzieningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente. De school is een absolute voorwaarde voor de leefbaarheid in een dorp.

Geen windmolens in het buitengebied.

Democratisch samengestelde dorpsraden zijn aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.

Andere aandachtspunten voor de leefbaarheid in de dorpen zijn: het dorpshuis, zorg in de wijk, winkelvoorzieningen en pinautomaat.

Terug naar index