Financiën

De basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit. Voorbeelden:
– goede en betaalbare huisvesting;
– werk en inkomen;
– zorg en gezondheid;
– veilige en gezonde woonomgeving.

De gemeente moet eerst verdienen en dan pas uitgeven. Een sterk economisch draagvlak is essentieel om solidariteit, welzijn, cultuur en natuur te betalen.

Geen geld naar prestigeprojecten. Basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit.

Gemeentebelang wil de inkomsten verhogen door investeringen met een maatschappelijk en financieel rendement.

Maatschappelijk rendement is richtinggevend bij het doen van uitgaven en investeringen.

Grote ontwikkelprojecten moeten direct voorzien in de basisbehoeften van de inwoners. Anders dient het initiatief aan het bedrijfsleven te worden gelaten, zonder risicodragende inbreng van de gemeente. De overheid mag niet overruled worden door privébelangen.

Uitgaven met een direct nut voor de burgers hebben prioriteit. Voor de werkorganisatie van de gemeente betekent dit zo weinig mogelijk indirecte functies (bureau-, beleids- en ondersteunende functies) en zoveel mogelijk personeel dat direct voor de burgers bezig is. Bijvoorbeeld: Een plantsoenwerker of stratenmaker heeft voor de burger een directer nut dan een p.r. of communicatie medewerker. Kort gezegd meer doe-functies en minder praat-, schrijf en vergaderfuncties in de gemeentelijke organisatie.

Meierijstad dient in vergelijking met andere gemeenten te streven naar een toppositie waar het gaat om voorzieningen voor de burger en zo laag mogelijke kosten.

Terug naar index