Kunst, cultuur en welzijn:

Kunst en cultuur geven mede inhoud aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Cultuur dient aan te sluiten bij de belevingswereld van alle inwoners en niet van een beperkte groep.

In Meierijstad zal een groot aantal culturele initiatieven uit de oude gemeenten bij elkaar komen. Gemeentebelang Meierijstad staat om die reden voor de benoeming van een cultuurcoördinator / cultuurcontactfunctionaris in de ambtelijke organisatie.

Jongeren mogen niet afhaken met school of werk en ouderen mogen de aansluiting met snelle technische en maatschappelijke veranderingen niet verliezen.

Terug naar index