Normen en waarden

Gemeentepolitiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie dienen de burgers, belangenverstrengeling is niet acceptabel. Democratie betekent openheid van zaken, integriteit, duidelijkheid en deskundigheid. Politiek en politici horen zakelijk, inhoudelijk kritisch maar ook respectvol te zijn. Politiek en politici zijn er voor de burgers, gebruiken geen mooie praatjes, omslachtige verhalen en moeilijke woorden om elkaar politieke vliegen af te vangen.

Van de burgers mag verwacht worden dat zij bestuurders en politici respectvol behandelen, passend in een democratische samenleving. Gemeentebelang Meierijstad neemt afstand van de grove, op de persoon gerichte politieke opruierij van enkele landelijke politieke partijen, met vaak een racistische ondertoon.

Gemeentebelang Meierijstad staat open voor iedereen die zich tot het bestuur wil richten. Gedragssturende maatregelen (boetes, sancties e.d.) hebben een financieel en ook een sociaal aspect. Gemeentelijke boetes hebben primair een gedragsignalerende in plaats van een vergeldingsfunctie. Parkeerboetes en boetes voor andere kleine overtredingen van gemeentelijke verordeningen moeten worden verlaagd tot Eu.20,-. Pas bij herhaling binnen korte tijd worden hogere boetes geheven. Dit geldt niet voor het illegaal storten van (klein) afval.

Meierijstad heeft ook een verantwoordelijkheid buiten de eigen gemeente en hoort de beginselen van fair-trade in acht te nemen.

Terug naar index