Openbare ruimte, sport, recreatie en natuur:

De burgers moeten beter worden van de fusie. Dit is een plicht en opdracht voor de politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Tarieven voor alle sportaccommodaties dienen in Meierijstad te worden vastgesteld op het laagste niveau van de drie gemeenten. Dit heeft een hoge urgentie! Hier dient al in de eerste helft van 2017 inhoud aan te worden gegeven.

Zwembaden, voetbalvelden en andere buitensportaccommodaties zijn basisvoorzieningen en blijven een verantwoordelijkheid voor de gemeente met een doelmatig beheer door de gemeente zelf. Die worden niet geprivatiseerd of gecommercialiseerd.

De voorzieningen in de verschillende kernen van Meierijstad mogen door de fusie niet achteruitgaan.

In Sint-Oedenrode is verplaatsing van de accommodatie van voetbalvereniging Rhode noodzakelijk. Gemeentebelang Meierijstad vindt het acceptabel dat voor de financiering daarvan een deel van het huidige sportpark bebouwd wordt met woningen of centrumvoorzieningen. Voor de inpassing van dit uitzonderlijke gebied, dient een internationaal toonaangevend architect/stedebouwkundige te worden aangezocht.

Zwembaden zijn voor veel gemeenten een bezuinigingsobject. Gemeentebelang Meierijstad staat voor handhaving van de zwemvoorzieningen in de kernen Rooi, Schijndel en Veghel. Sluiting zonder gelijktijdige vervanging is voor Gemeentebelang Meierijstad niet bespreekbaar. De gemeente zal deze kosten onvermijdelijk voor haar rekening moeten blijven nemen.

Gemeentebelang Meierijstad wil het onderhoud en de aankleding van de openbare ruimte in de kerkdorpen en wijken voor een deel aan de bewoners zelf overlaten. Dorps- en wijkraden krijgen in die visie eigen budgetten om naar eigen inzicht te besteden in de openbare ruimte. Voorbeelden: beplantingen, straatmeubilair, speelvoorzieningen e.d. Ook kan gedacht worden aan buurtopzieners die onderhoudsproblemen en mankementen signaleren en eenvoudig kunnen melden. Problemen vragen om een oplossing, niet om een klachtprocedure of het zoeken van een schuldige.

Terug naar index