Sociale zaken en economie:

De burgers en de overheid zijn samen verantwoordelijk dat iedereen volwaardig en naar vermogen deelneemt aan onze gemeenschap. Werk,  inkomen en belasting betalen zijn essentieel. De samenleving springt bij in geval van sociaal en financieel isolement en wanneer mensen het tempo van de maatschappij niet bij kunnen houden.

De A50 en N279 bieden grote mogelijkheden voor bedrijfsvestiging en economische activiteiten. waarvan Meierijstad kan profiteren. Meierijstad hoort dit volledig uit te nutten.

Infrastructuur moet honderd procent op orde zijn in het belang van kansen op werk en inkomen.

De samenleving heeft een zware verantwoordelijkheid voor wie niet in zijn eigen inkomen kan voorzien. Voor de burgers is dat een recht, niet een gunst. Zwakkeren in de samenleving verdienen naast kansen vooral solidariteit. Extra ondersteuning voor mensen die met hun gezin op bijstandsniveau leven.

Winkelcentra blijven per auto bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid. Verkeersmaatregelen en herinrichting afstemmen op de wensen van ondernemers en publiek.

De agrarische bedrijfstak is een volwaardige bestaansbron. Ondernemers houden binnen ecologische kaders ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zekerheid van voedselvoorziening, voedselveiligheid, dierenwelzijn, ecologische verantwoordelijkheid en woon- en leefmilieu zijn randvoorwaarden.

Agrarische  bedrijven zijn gevestigd buiten de woonkernen om conflicten te voorkomen. Knelpunten voor woningbouw dienen te worden opgelost door uitkoop en/of  verplaatsing met volledige schadevergoeding.  Voorbeeld zijn geitenhouderijen in de woonomgeving, zoals bijvoorbeeld in Olland.

Terug naar index