Sociale zaken en economie:

De burgers en de gemeente zijn samen verantwoordelijk dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan onze gemeenschap. Werk en inkomen zijn daarvoor essentieel. De samenleving moet bijspringen wanneer mensen sociaal geïsoleerd raken en het tempo van de maatschappij niet bij kunnen houden.

De A50 en N279 bieden grote mogelijkheden voor bedrijfsvestiging en economische activiteiten waarvan Meierijstad kan profiteren. Deze moeten ten volle uitgenut worden.

De agrarische bedrijfstak is een volwaardige economische activiteit die ruimte moet krijgen voor nieuwe ontwikkelingen en moet kunnen concurreren met andere regio’s in Europa. Agrarische bedrijven worden en blijven bij voorkeur gevestigd in het buitengebied buiten de nabijheid van woonkernen.

De met de agrarische activiteiten verweven industrieën zoals mestverwerking en compostering, dienen zoveel mogelijk op industrieterreinen te worden gevestigd.

Infrastructuur moet honderd procent op orde zijn in het belang van kansen op werk en inkomen. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de leefbaarheid.

De samenleving heeft een zware verantwoordelijkheid voor wie niet in zijn eigen inkomen kan voorzien. Voor de burgers is dat een recht, niet een gunst.

Zwakkeren in de samenleving verdienen naast kansen vooral solidariteit. Extra ondersteuning voor mensen die met hun gezin op bijstandsniveau leven.

Winkelcentra blijven per auto bereikbaar met voldoende parkeergelegenheid. Verkeersmaatregelen en herinrichting afstemmen op de wensen van ondernemers en publiek.

Terug naar index