Zorg, onderwijs:

Zorgvoorzieningen zijn een zware verantwoordelijkheid van de gemeente. De behoefte aan zorg is richtinggevend, niet de kosten voor de gemeente. In alle kernen van Meierijstad hoort  zorg bereikbaar, dichtbij en voor de burgers betaalbaar te zijn. Ingespeeld wordt op individuele zorgvragen van inwoners met beperkingen. Alleen een financieel sterke gemeente kan deze verantwoordelijkheid waarmaken.

Basis- en vervolgonderwijs binnen de gemeente vergroten de kansen voor de jeugd. Meierijstad heeft de verantwoordelijkheid voor voldoende, gezonde en moderne onderwijsaccommodaties, voor perfecte voorzieningen voor sport en culturele vorming.  Uitgaven voor de toekomst van de jeugd zijn nooit te hoog.

Meierijstad gaat door met de vernieuwing en modernisering van schoolgebouwen. Ook hiervoor is een financieel sterke gemeente nodig.

Verkeersveiligheid bij scholen dient te worden verbeterd. Bij alle scholen in Meierijstad dienen door verkeersmaatregelen de wegen als schoolzone te worden ingericht.

Welzijn – en jongerenbeleid leggen prioriteit bij het voorkomen dat jongeren afhaken op school en werk.

Terug naar index