Zorg, onderwijs:

Zorgvoorzieningen zijn een zware verantwoordelijkheid van de gemeente. De behoeft aan zorg is richtinggevend, niet de kosten voor de gemeente. In alle kernen van Meierijstad hoort zorg bereikbaar, dichtbij en voor de burgers betaalbaar te zijn. De gemeente speelt in op individuele zorgvragen van inwoners met beperkingen.
Alleen een financieel sterke gemeente kan deze verantwoordelijkheid waarmaken.

Basis- en vervolgonderwijs binnen de gemeente vergroten de kansen voor de jeugd. Meierijstad heeft de verantwoordelijkheid voor moderne en voldoende onderwijsaccommodaties met de noodzakelijke perfecte voorzieningen voor sport en culturele vorming. Uitgaven voor de toekomst van de jeugd zijn nooit te hoog.

Welzijn – en jongerenbeleid leggen prioriteit bij het voorkomen dat jongeren afhaken op school en werk.

Terug naar index