Amendement GBM

Agendapunt 13: Programmabegroting 2019 – Meerjarenbegroting 2019-2022 Onderwerp: Randweg Erp De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 8 november 2018, constaterend dat: • de kern Erp te kampen heeft met aanzienlijke overlast van de vele verkeersbewegingen vanwege doorgaand verkeer en landbouwverkeer, omdat het traject door de kern niet geschikt is voor de … Meer lezen over Amendement GBM