Bep Verkuijlen

Ik stel me voor: Bep Verkuijlen, 65 jaar, twee volwassen kinderen, opgegroeid in Nijnsel, woon  al 24 jaar in Schijndel.
Ruim 40 jaar als verpleegkundige gewerkt, 23 jaar bij verpleeghuis Sint Barbara waar ik af en toe nog in val, ook ik werk nog een beperkt aantal uren in de thuiszorg  Niets is mooier dan betekenisvol onder de mensen te zijn. Bezig met laagdrempelige zichtbare zorg.

De marktwerking in de zorg beïnvloedt de persoonlijke levens van mensen in en naast het bed.  Het management van de zorg spoort helaas niet altijd  met dat van de vrouwen die werk en gezin combineren.

Ik wil meer aandacht voor veilige betaalbare woningen voor thuiswonende ouderen. Meer aandacht voor hun directe woonomgeving om buiten mobiel te zijn: voldoende rustplekken (banken), verspreid openbaar groen, openbare toiletten, veilige goed onderhouden trottoirs zonder struikelstenen.

Er zijn in het digitale tijdperk voor jong en oud veel manieren om afgesloten te zijn van de maatschappij. Hier ligt een taak voor de gemeente Meierijstad.

Schijndel en de Schijndelse mensen hebben Meierijstad veel te bieden. Het zijn harde werkers: aanpakken,  de handen uit de mouwen! Tegelijk zie ik in Schijndel een groot gevoel en aandacht voor het welzijn van mensen die niet goed mee kunnen in de maatschappij.

Die combinatie van stevig aanpakken en een groot sociaal gevoel, daar gaan we ook voor in de gemeenteraad en het bestuur van Meierijstad.

Rens van Lanen


Rens van Lanen, geboren in 1980. Ik studeerde hbo werktuigbouwkunde en werk nu 12 jaar bij Prodrive in Son. Als echte Rooienaar vind ik dat de voorzieningen in de kernen beter moeten worden, zeker niet minder. Dat is een opdracht voor de gemeentepolitiek. Het is goed om wijkbewoners beter te betrekken, te informeren en ideeën aan te laten dragen. Zoals de buurtwacht of speel- en groenvoorzieningen. Een stem op Gemeentebelang Meierijstad is een stem voor openheid, integriteit, sterke kernen en geen vingerwijs politiek!

Mark van Pinxteren

Ik ben Mark van Pinxteren, geboren in 1965 en vader van 2 kinderen. Geboren en getogen in Schijndel maar al ruim 20 jaar woonachtig in Sint-Oedenrode.

Ik werk bij Brus Motors in Schijndel en ben penningmeester van MTC d’n Dommel.
Hobby: motorrijden.

De eigen identiteit behouden voor de dorpen en kernen met korte lijnen tussen bewoners en de politiek, dat is mijn drive om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemeentebelang Meierijstad behaalde één zetel

Gemeentebelang Meierijstad behaalde 1 zetel

Woensdag 23 november 2016 hadden 41% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de gemeenteraad van de op 1 januari 2017 in werking tredende bestuurlijke gemeente Meierijstad.
Gemeentebelang Meierijstad heeft hierin 1 zetel gehaald. Ondanks deze ene zetel laten wij de kiezer niet in de kou staan en zullen waar mogelijk proberen om ons programma of delen daarvan uitgevoerd te laten worden. Dus geen 180 graden draai na de verkiezing maar gewoon vasthouden van onze eerder opgestelde programmapunten.
GAME ON
Wij bedanken alle kiezers voor hun uitgebrachte stem.

2016 nov Politiek Café HARTvoorERP

(2016-nov) Politiek Café Hart voor Erp.

Kiezers in Erp konden op zondagochtend 20 november specifieke Erpse vragen stellen aan de lijsttrekkers die woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing voor Meierijstad.
Het politiek café van HARTvoorERP bracht een pittig debat over woningbouw in de dorpen en een randweg om Erp.

De aanwezigen vroegen de mening van de lijsttrekkers over een randweg en het lostrekken van woningbouw in de dorpen.

Erp hoeft van CDA, VVD en D’66 geen randweg te verwachten. Uit de zaal werden verwijten gemaakt aan de collegepartijen CDA, VVD en Hart voor Veghel (nu Team Meierijstad). Menno Rozendaal (PvdA) en Luc van den Tillaart (Lijst Blanco) twijfelden en zeiden geen ja of nee. Erpenaar Wern van Asseldonk (Team Meierijstad), leek graag ja te willen zeggen voor een randweg, maar deed het niet.
Gemeentebelang Meierijstad stond alleen in het standpunt dat slechts een randweg de problemen van het doorgaand verkeer oplost: geluid, trillingen, fijnstof, veiligheid. Peter Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad) gaf aan op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad een motie in te dienen dit opnieuw op de agenda te zetten.
SP en Hart voor Schijndel waren niet aanwezig.

Over de noodzaak om meer betaalbare woningen te bouwen in de dorpen was iedereen het eens. Er is daar de laatste jaren nauwelijks gebouwd. De Veghelse collegepartijen CDA en VVD praatten hun straatje schoon en legden omstandig uit dat er al veel gedaan is en dat er op dit moment wèl de nodige plannen zijn. De overige partijen stonden een actievere aanpak voor.