Ely van den Elsen

Ely van den Elsen, geboren in 1950 en getogen in Erp. Ik was 40 jaar werkzaam in het autobedrijf, samen met mijn broers. Hobby’s: voetbal, volleybal, motorsport. Ben een echte Erpenaar en wil graag het dorpse karakter behouden. De leefbaarheid en veiligheid in een groot deel van Erp worden ernstig aangetast door het doorgaande verkeer. Daarom ben ik voorstander van de aanleg van een randweg om Erp. Alleen daardoor kan de rust in Erp terugkeren. Goede voorbeelden zijn Schijndel en Sint-Oedenrode. Randwegen zijn daar een zegen voor bewoners en voor de middenstand.

Nick Johanns

Ik ben Nick Johanns (geboren in 1993),  uit Eerde en werk in de horeca. Ik ben afgestudeerd aan de opleiding AOMI (Academie Ondernemerschap Marketing en Innovatie) en zoek nu naar nieuwe uitdagingen. Ik leg graag contact met verschillende mensen, hun problemen, meningen en belangen interesseren me. Ik luister graag naar meningen van anderen. In het verleden heb ik in de jeugd-gemeenteraad gezeten, als enige van buiten Veghel. Hierdoor is mijn interesse in de politiek gegroeid. Ik ben overtuigd dat het belangrijk is dat alle kernen in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Het is nu tijd voor een nieuwe start in de nieuwe gemeente Meierijstad.

Mark van Pinxteren

Ik ben Mark van Pinxteren, geboren in 1965 en vader van 2 kinderen. Geboren en getogen in Schijndel maar al ruim 20 jaar woonachtig in Sint-Oedenrode. Ik werk bij Brus Motors in Schijndel en ben penningmeester van MTC d’n Dommel. Hobby: motorrijden. De eigen identiteit behouden voor de dorpen en kernen met korte lijnen tussen bewoners en de politiek, dat is mijn drive om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Rens van Lanen

Rens van Lanen, geboren in 1980. Ik studeerde hbo werktuigbouwkunde en werk nu 12 jaar bij Prodrive in Son. Als echte Rooienaar vind ik dat de voorzieningen in de kernen beter moeten worden, zeker niet minder. Dat is een opdracht voor de gemeentepolitiek. Het is goed om wijkbewoners beter te betrekken, te informeren en ideeën aan te laten dragen. Zoals de buurtwacht of speel- en groenvoorzieningen. Een stem op Gemeentebelang Meierijstad is een stem voor openheid, integriteit, sterke kernen en geen vingerwijs politiek!

Jan van Vlokhoven

Jan van Vlokhoven (geboren in 1945), wonend in het groene buitengebied van Rooi. Het zelfstandig ondernemerschap heb ik na de pensioengerechtigde leeftijd voortgezet. Ik heb gevarieerde bestuurfuncties vervuld, waaronder voorzitter van winkeliersvereniging Rooi 2000 en lid van de Raad van Elf bij de Stichting Papgat. In de politiek jaren actief geweest als bestuurslid. Nu voorzitter van de Stichting Vrienden van Odendael en Begijnhof Rooi. Ik zet me in voor het welzijn van senioren en besteed veel tijd aan het realiseren van levensloopbestendige woningen (begijnhofstijl), met speciale aandacht voor zorg.

Gemeentebelang Meierijstad behaalde één zetel

Gemeentebelang Meierijstad behaalde 1 zetel

Woensdag 23 november 2016 hadden 41% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de gemeenteraad van de op 1 januari 2017 in werking tredende bestuurlijke gemeente Meierijstad.
Gemeentebelang Meierijstad heeft hierin 1 zetel gehaald. Ondanks deze ene zetel laten wij de kiezer niet in de kou staan en zullen waar mogelijk proberen om ons programma of delen daarvan uitgevoerd te laten worden. Dus geen 180 graden draai na de verkiezing maar gewoon vasthouden van onze eerder opgestelde programmapunten.
GAME ON
Wij bedanken alle kiezers voor hun uitgebrachte stem.

2016 nov Politiek Café HARTvoorERP

(2016-nov) Politiek Café Hart voor Erp.

Kiezers in Erp konden op zondagochtend 20 november specifieke Erpse vragen stellen aan de lijsttrekkers die woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing voor Meierijstad.
Het politiek café van HARTvoorERP bracht een pittig debat over woningbouw in de dorpen en een randweg om Erp.

De aanwezigen vroegen de mening van de lijsttrekkers over een randweg en het lostrekken van woningbouw in de dorpen.

Erp hoeft van CDA, VVD en D’66 geen randweg te verwachten. Uit de zaal werden verwijten gemaakt aan de collegepartijen CDA, VVD en Hart voor Veghel (nu Team Meierijstad). Menno Rozendaal (PvdA) en Luc van den Tillaart (Lijst Blanco) twijfelden en zeiden geen ja of nee. Erpenaar Wern van Asseldonk (Team Meierijstad), leek graag ja te willen zeggen voor een randweg, maar deed het niet.
Gemeentebelang Meierijstad stond alleen in het standpunt dat slechts een randweg de problemen van het doorgaand verkeer oplost: geluid, trillingen, fijnstof, veiligheid. Peter Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad) gaf aan op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad een motie in te dienen dit opnieuw op de agenda te zetten.
SP en Hart voor Schijndel waren niet aanwezig.

Over de noodzaak om meer betaalbare woningen te bouwen in de dorpen was iedereen het eens. Er is daar de laatste jaren nauwelijks gebouwd. De Veghelse collegepartijen CDA en VVD praatten hun straatje schoon en legden omstandig uit dat er al veel gedaan is en dat er op dit moment wèl de nodige plannen zijn. De overige partijen stonden een actievere aanpak voor.