Gemeentebelang Meierijstad behaalde één zetel

Gemeentebelang Meierijstad behaalde 1 zetel

Woensdag 23 november 2016 hadden 41% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de gemeenteraad van de op 1 januari 2017 in werking tredende bestuurlijke gemeente Meierijstad.
Gemeentebelang Meierijstad heeft hierin 1 zetel gehaald. Ondanks deze ene zetel laten wij de kiezer niet in de kou staan en zullen waar mogelijk proberen om ons programma of delen daarvan uitgevoerd te laten worden. Dus geen 180 graden draai na de verkiezing maar gewoon vasthouden van onze eerder opgestelde programmapunten.
GAME ON
Wij bedanken alle kiezers voor hun uitgebrachte stem.