Huub van de Wijdeven

Huub  van de Wijdeven.

Ik ben Huub van de Wijdeven, 67 jaar en met pensioen. Mijn laatste baan was bij het Udens College. Gemeentebelang Meierijstad is de lokale politieke partij waar  ik me inzet voor Erp, Keldonk en Boerdonk. De eerste vijf jaar van Meierijstad heb ik als burgercommissielid bijgedragen aan het bestuur. Belangrijke onderwerpen voor ons zijn:

Randweg Erp.

De overlast van het doorgaande verkeer moet stoppen. Een enquête van Gemeentebelang leert dat veel weggebruikers, vooral fietsers, zich onveilig voelen. Er is hinder door drukte, lawaai en trillingen. De enige goede oplossing is een randweg. In Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, rijdt ook geen doorgaand verkeer.  We blijven er op hameren

Woningbouw Keldonk.

Dorpen zijn alleen levensvatbaar met woningen voor iedereen met een band met het dorp, gezinnen, jeugd en senioren. Woningen komen er niet met vergaderen en beleidsnota’s. Snel beslissen, gaten graven, beton storten, stenen stapelen en handjes uit de mouwen. We willen een soepele planologie voor inwoners met bouwplannen. We blijven er op hameren.

Het Omnipark.

In Erp willen meerdere verenigingen gemeenschappelijke sportvoorzieningen. Door samenwerking kan een accommodatie ontstaan voor de toekomst. Tegelijk is een waterberging mogelijk, zodat de kans op wateroverlast minder wordt: We willen geen natte voeten. Het  Waterschap draagt bij aan de kosten. Gemeentebelang vindt dat het Omnipark er moet komen. We blijven er op hameren.

Zandwinning Boerdonk.

Boerdonk wordt bedreigd door een grote zandafgraving van 35 ha. 30 jaar lang zullen er activiteiten zijn, die overlast veroorzaken. Zandopslag en veel vrachtverkeer. Wandelroutes verdwijnen. Gemeentebelang steunt de massale tegenstand in Boerdonk. Die grond kan beter gebruikt worden om huizen te bouwen. We blijven er op hameren.