Dorpen en wijken

De kracht van Meierijstad als grote gemeente is juist de verzameling van dorpen en wijken en de werkmentaliteit van de inwoners. Dit eigen karakter kunnen willen we behouden.

Visies op de leefomgeving die door dorpen en wijken zelf worden opgesteld, horen richtinggevend te zijn. Op basis van  vrijwilligheid geeft Meierijstad burgers, dorpen, wijken en buurten zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving met bijbehorend budget.

Leefbaarheid in de dorpen is afhankelijk van startmogelijkheden voor jonge mensen en een levensloopbestendige omgeving voor senioren. Meer betaalbare huurwoningen voor starters  en meer koopwoningen zijn  noodzakelijk in de kerkdorpen.  Starters moeten in eigen dorp een reële kans op een huurwoning krijgen.

Woningbouw in de dorpen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. Omdat het in de dorpen niet om grote aantallen gaat kan daar een ruimhartiger planologisch beleid worden gevoerd, zeker ook voor mensen die zelf het initiatief nemen.

De school, gemeenschapshuis en andere samenlevingversterkende voorzieningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en gemeente. Levensvatbare scholen zijn  een absolute voorwaarde voor de leefbaarheid in een dorp. Daarvoor zijn meer woningen zijn noodzakelijk.

Democratisch samengestelde dorpsraden zijn  aanspreekpunt voor het gemeentebestuur.

Andere aandachtspunten voor de leefbaarheid in de dorpen zijn: het dorpshuis, zorg in de wijk, winkelvoorzieningen.

Terug naar index