Financiën

Meierijstad past een toppositie waar het gaat om het niveau van voorzieningen voor de burger. Het bestuur hoort zakelijk en alert te zijn.

De basisbehoeften van de inwoners hebben prioriteit. Voorbeelden:                                        –           – goede en betaalbare huisvesting;

– veilige, gezonde en ecologische woonomgeving;
– werk en inkomen;
– zorg en gezondheid.

Eerst verdienen en dan pas uitgeven. Voor Meierijstad is een sterk economisch en financieel draagvlak noodzakelijk om solidariteit, onderwijs- en sportvoorzieningen, welzijn, cultuur, klimaat en natuur te betalen.

Geen geld naar prestigeprojecten en dure bestuurlijke feestjes.

Meierijstad kan een hoog voorzieningenniveau niet betalen zonder inkomsten uit ontwikkelprojecten (woningbouw, bedrijventerreinen, grondtransacties).

Grote ontwikkelprojecten moeten voorzien in de basisbehoeften van de inwoners of hebben  een breed maatschappelijk rendement. Anders dient het initiatief aan het bedrijfsleven te worden gelaten, zonder risicodragende inbreng van de gemeente.

Uitgaven met een direct nut voor de burgers hebben prioriteit. Dit betekent voor de ambtelijke  organisatie meer directe doe-functies en minder indirecte praat-, schrijf en vergaderbanen. Een plantsoenwerker, stratenmaker of behandelaar van bouwvergunningen, heeft meer nut voor de burger dan een p.r.-  of communicatiemedewerker.

Terug naar index