Kunst, cultuur en welzijn:

Kunst en cultuur geven mede inhoud aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Cultuur dient aan te sluiten bij de belevingswereld van alle inwoners en niet van een beperkte groep. De verantwoordelijkheid van de gemeente voor cultuur en kunst heeft binnen de ambtelijke een stevig organisatorisch fundament.

Welzijnswerk heeft een belangrijke functie. Jongeren mogen niet afhaken met school of werk en ouderen mogen de aansluiting met snelle technische en maatschappelijke veranderingen niet verliezen.

Terug naar index