Normen en waarden

Politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie dienen de burgers, belangenverstrengeling is niet acceptabel. Democratie betekent openheid van zaken, integriteit, duidelijkheid en deskundigheid.

Politiek en politici horen zakelijk, inhoudelijk kritisch maar ook respectvol te zijn. “Op de man spelen”  in politieke debatten is leuk vermaak en schrijfstof voor journalisten. Dit dient niet niet het bestuur van onze gemeente.

Van de burgers mag verwacht worden dat zij ambtenaren, hulpverleners, handhavers, bestuurders en politici respectvol behandelen, passend  in een democratische samenleving. Gemeentebelang Meierijstad verwerpt de grove politieke opruierij van andere, landelijke politieke partijen, met vaak een racistische ondertoon.

Gemeentebelang Meierijstad staat open voor iedereen die zich tot het bestuur wil richten.

Gedragssturende maatregelen (boetes, sancties e.d.) hebben een financieel en ook een sociaal aspect. Parkeerboetes en boetes voor andere kleine overtredingen van gemeentelijke verordeningen moeten worden verlaagd tot € 20,-. Pas bij herhaling binnen korte tijd worden hogere boetes geheven. Dit geldt niet voor het illegaal storten van (klein) afval.

Meierijstad heeft ook een verantwoordelijkheid buiten de eigen gemeente. Meierijstad hoort de beginselen van fair trade in acht te nemen.

Terug naar index