Ilse Schuurman

Ilse Schuurman, 24 jaar en woont in Olland, 
Studeert rechten.
Meierijstad is er ook voor jongeren: wonen, werkgelegenheid en ontspanning.

Wegen moeten veilig, ook het fietspad naar Olland. Wonen en natuur zijn belangrijker dan windparken of zonneparken.