Randweg Erp

Al jaren wordt er, soms meer, soms minder, gesproken over een randweg om Erp om de overlast van het doorgaande verkeer te verminderen. De oplossing was in 2008 in zicht.
Door een bestuurscrisis bij de toenmalige gemeente Veghel kwam er een andere coalitie en werden de plannen voor Erp geschrapt.

Gemeentebelang Meierijstad heeft de handschoen weer opgepakt. Dat staat ook in ons partijprogramma. Verkeer in en om Erp is actueel, omdat de Boerdonksedijk en de Gemertsedijk gerenoveerd zijn. De Gemertsedijk is een plaatje geworden, dankzij ons initiatief en de hulp van Team Meierijstad en CDA is de voorrangsregeling op de weg naar Gemert onveranderd gebleven.

Het derde project is nu de reconstructie N 616 in de kom van Erp. Veel klachten zijn er over het slechte wegdek, de trillingen in huis en het lawaai van zware vrachtauto’s in de vroege uren. Dagelijks persen zich 12.000 voertuigen door het centrum van Erp. De kopjes dansen soms op tafel door de trillingen.
Na de renovatie van de kom Erp, geplande start werkzaamheden in oktober/november (2018) , zullen er nog steeds 12.000 voertuigen door Erp rijden.

In 2006 besloot de Veghelse gemeenteraad dat 6000 voertuigen het maximum moest zijn. In 2008 werd de randweg afgeserveerd, de 12.000 voertuigen bleven door Erp denderen. Een deelrandweg zou al veel problemen oplossen. Dat traject zou het verkeer Veghel – Boekel op kunnen vangen. Wanneer de randweg doorloopt naar de Gemertsedijk (Heuvelberg), dan is een brug nodig over de AA.

Gemeentebelang Meierijstad heeft vragen gesteld aan het college van B&W om de randweg weer in studie te nemen. Dit werd in de commissievergadering van woensdag 27 juli 2018 resoluut geweigerd door de verantwoordelijke wethouder. Gemeentebelang Meierijstad blijft van mening dat een randweg de beste oplossing is voor de verkeersoverlast in Erp. We blijven ons daar voor inzetten.

Input kadernota 2019 Gezamenlijke commissievergadering 1 maart 2018

Gemeentebelang Meierijstad heeft de volgende uitgangspunten voor de kadernota en de begroting:

    • Mensen waarderen naar wat ze doen en hun loyaliteit aan de waarden van de samenleving. Niet naar leeftijd, geslacht, geaardheid, huidskleur, religie of herkomst.
    • Problemen aanpakken met oplossingen, niet met het zoeken naar schuldigen.
    • Meierijstad is een duurzame verdiengemeente voor iedereen: sociaal, economisch en duurzaam.

Lees verder “Input kadernota 2019 Gezamenlijke commissievergadering 1 maart 2018”

Snel fiets route Veghel – Uden

Op donderdag 25 januari 2018 is door Gemeente MEIERIJSTAD de snelfietsroute van Veghel  naar Uden gepresenteerd. Er zijn 2 varianten . Een noordelijke en een zuidelijke. Na deze geweldig duidelijke presentatie heeft GBM een grote voorkeur voor de noordelijke variant. Dat is ruwweg gezegd naast het zgn Duits lijntje richting Uden.  Op 1 maart bleek bij een commissievergadering, dat het nu niet direct een hamerstuk zal worden. Bij de meeste partijen  bleek ook een voorkeur te zijn voor de noordelijke variant. Maar de wethouder heeft nog een paar harde noten te kraken. Later meer.

 

Plan woningbouw aan Catharijne pad St Oedenrode

Bouwplan aan het Catharijne pad in St Oedenrode is op het voormalig woonwagenkamp. Aan de gemeente is gevraagd om overleg te plegen met Woonmij en de bewoners om de voorgenomen bouwstijl aan te passen . In december is door zienswijzen van omwonenden een overleg geweest met gemeente en Woonmij( was Wovesto). Als Woonmij het plan wil wijzigen, dan is de gemeente MEIERIJSTAD bereid te kijken naar het nieuwe plan. GBM heeft vragen gesteld over dit onderwerp.

Meierijstad

Meierijstad.

Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel vormden op 1 januari 2017 de nieuwe gemeente Meierijstad.
Tot dat moment waren deze gemeenten politiek zelfstandig. De verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad hebben plaats gevonden op 23 november 2016. De eerste raadsvergadering was op 2 januari 2017.

Gemeentebelang Meierijstad behaalde één zetel

Gemeentebelang Meierijstad behaalde 1 zetel

Woensdag 23 november 2016 hadden 41% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de gemeenteraad van de op 1 januari 2017 in werking tredende bestuurlijke gemeente Meierijstad.
Gemeentebelang Meierijstad heeft hierin 1 zetel gehaald. Ondanks deze ene zetel laten wij de kiezer niet in de kou staan en zullen waar mogelijk proberen om ons programma of delen daarvan uitgevoerd te laten worden. Dus geen 180 graden draai na de verkiezing maar gewoon vasthouden van onze eerder opgestelde programmapunten.
GAME ON
Wij bedanken alle kiezers voor hun uitgebrachte stem.

2016 nov Politiek Café HARTvoorERP

(2016-nov) Politiek Café Hart voor Erp.

Kiezers in Erp konden op zondagochtend 20 november specifieke Erpse vragen stellen aan de lijsttrekkers die woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing voor Meierijstad.
Het politiek café van HARTvoorERP bracht een pittig debat over woningbouw in de dorpen en een randweg om Erp.

De aanwezigen vroegen de mening van de lijsttrekkers over een randweg en het lostrekken van woningbouw in de dorpen.

Erp hoeft van CDA, VVD en D’66 geen randweg te verwachten. Uit de zaal werden verwijten gemaakt aan de collegepartijen CDA, VVD en Hart voor Veghel (nu Team Meierijstad). Menno Rozendaal (PvdA) en Luc van den Tillaart (Lijst Blanco) twijfelden en zeiden geen ja of nee. Erpenaar Wern van Asseldonk (Team Meierijstad), leek graag ja te willen zeggen voor een randweg, maar deed het niet.
Gemeentebelang Meierijstad stond alleen in het standpunt dat slechts een randweg de problemen van het doorgaand verkeer oplost: geluid, trillingen, fijnstof, veiligheid. Peter Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad) gaf aan op de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad een motie in te dienen dit opnieuw op de agenda te zetten.
SP en Hart voor Schijndel waren niet aanwezig.

Over de noodzaak om meer betaalbare woningen te bouwen in de dorpen was iedereen het eens. Er is daar de laatste jaren nauwelijks gebouwd. De Veghelse collegepartijen CDA en VVD praatten hun straatje schoon en legden omstandig uit dat er al veel gedaan is en dat er op dit moment wèl de nodige plannen zijn. De overige partijen stonden een actievere aanpak voor.