Peter Verkuijlen

Peter Verkuijlen, geboren in 1955, opgegroeid in Nijnsel, wonend in Rooi. Vier kinderen en vijf kleinkinderen.

21 jaar zelfstandig advocaat, daarvoor 13 jaar ambtenaar. Na het ‘Zwijsen’ in Veghel studies aan de universiteiten te Nijmegen en Leiden.

Al 45 jaar politiek geïnteresseerd. Hobby’s: racefiets, zwembad, hardlopen, bergen, motor.

Streven: Meierijstad wordt een verdiengemeente: sociaal, zorgzaam, economisch en duurzaam. Burgers worden beter van de fusie: Dit is een opdracht en plicht voor de politiek en de ambtelijke organisatie.

Gerard van Mil

Mijn naam is Gerard van Mil, geboren in 1958 en getogen in Alphen aan de Maas in het Land van Maas en Waal. In 2016 zijn we verhuisd  naar Veghel.  Getrouwd en één dochter.
Ik heb een HBO analytisch chemische opleiding gevolgd in Oss en ben inmiddels met pre-pensioen. Mijn hobby’s zijn natuur en visserij. Maatschappelijk ben ik 11 jaar actief geweest als secretaris van  het Dorpshuis in Alphen en heb daar bijgedragen aan de ontwikkeling van een MFA (multifunctionele accommodatie).

Sinds 2017 lid van de partij Gemeentebelang Meierijstad en in juli 2018 benoemd  als commissielid. Mijn motief  om  politiek  actief te worden  is het  bijdragen aan de leefbaarheid in Meierijstad, mijn nieuwe woongemeente.

Met aandacht voor zowel de inwoners van de diverse dorpen, maar ook voor de natuur die ik erg belangrijk vind.  Harmonie tussen mensen en de flora en fauna,  draagt bij aan een  samenleving waarin mensen gelukkig zijn.  Daarnaast vind ik het belangrijk dat de afstand tussen bewoners en de gemeente  klein is en wil de politiek dichter bij de mensen brengen.  

Meierijstad inspireert me om hier een bijdrage aan te leveren.

Anouk Gerrits

Anouk Gerrits, 23 jaar, woont in Veghel.
Studie; leerkracht basisonderwijs.

Ik wil opkomen voor de belangen van jongeren in Meierijstad. Meer woongelegenheid voor starters.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat er genoeg sportgelegenheden en vrijetijdsbestedingen zijn in Meierijstad. 

Jan van ‘t Hof

Jan van ‘t Hof (57). Woont in Schijndel. Gehuwd met Sabine, 2 kinderen.

Werk: Bestuurder bij een thuiszorgorganisatie. In de vrije tijd muzikant.

Praktijk en beleid beter op elkaar afstemmen, ook  in de zorg!  Daar is democratie voor nodig.

Ilse Schuurman

Ilse Schuurman, 24 jaar en woont in Olland, 
Studeert rechten.
Meierijstad is er ook voor jongeren: wonen, werkgelegenheid en ontspanning.

Wegen moeten veilig, ook het fietspad naar Olland. Wonen en natuur zijn belangrijker dan windparken of zonneparken. 

Huub van de Wijdeven

Huub  van de Wijdeven.

Ik ben Huub van de Wijdeven, 67 jaar en met pensioen. Mijn laatste baan was bij het Udens College. Gemeentebelang Meierijstad is de lokale politieke partij waar  ik me inzet voor Erp, Keldonk en Boerdonk. De eerste vijf jaar van Meierijstad heb ik als burgercommissielid bijgedragen aan het bestuur. Belangrijke onderwerpen voor ons zijn:

Randweg Erp.

De overlast van het doorgaande verkeer moet stoppen. Een enquête van Gemeentebelang leert dat veel weggebruikers, vooral fietsers, zich onveilig voelen. Er is hinder door drukte, lawaai en trillingen. De enige goede oplossing is een randweg. In Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, rijdt ook geen doorgaand verkeer.  We blijven er op hameren

Woningbouw Keldonk.

Dorpen zijn alleen levensvatbaar met woningen voor iedereen met een band met het dorp, gezinnen, jeugd en senioren. Woningen komen er niet met vergaderen en beleidsnota’s. Snel beslissen, gaten graven, beton storten, stenen stapelen en handjes uit de mouwen. We willen een soepele planologie voor inwoners met bouwplannen. We blijven er op hameren.

Het Omnipark.

In Erp willen meerdere verenigingen gemeenschappelijke sportvoorzieningen. Door samenwerking kan een accommodatie ontstaan voor de toekomst. Tegelijk is een waterberging mogelijk, zodat de kans op wateroverlast minder wordt: We willen geen natte voeten. Het  Waterschap draagt bij aan de kosten. Gemeentebelang vindt dat het Omnipark er moet komen. We blijven er op hameren.

Zandwinning Boerdonk.

Boerdonk wordt bedreigd door een grote zandafgraving van 35 ha. 30 jaar lang zullen er activiteiten zijn, die overlast veroorzaken. Zandopslag en veel vrachtverkeer. Wandelroutes verdwijnen. Gemeentebelang steunt de massale tegenstand in Boerdonk. Die grond kan beter gebruikt worden om huizen te bouwen. We blijven er op hameren.

Lieke Huijberts

Lieke Huijberts (29).
Ik woon in Sint-Oedenrode en ben al 11 jaar met veel plezierkapster.
In mijn vrije tijd kent gezelligheid geen tijd.

Een stem voor mij is een stem voor twee.
Gemeentebestuur: luister beter! Jullie zijn verantwoordelijk voor een mooie gezonde woonomgeving. 

Francine van Lanen

Francine van Lanen (32), getrouwd, 2  kinderen.
Woont in Sint-Oedenrode.
Hobby’s: Basketbal en historisch vastgoed. Ik ben werkvoorbereider en calculator in de restauratiebouw.

Als moeder wil ik een veilige straat voor de kinderen. De toekomst van Meierijstad is hun toekomst.  

Paul der Kinderen

Paul der Kinderen (52), Ik woon in Rooi, studeerde bedrijfsinformatica en werk als IT consultant.
Hobby’s: Rhode, PSV, wandelen in de bergen.

Graag steun ik een lokale, onafhankelijke, kritische  partij die aansluit bij de identiteit en belangen van burgers in  dorpen en kernen van Meierijstad.

Bep Verkuijlen

Ik stel me voor: Bep Verkuijlen, 65 jaar, twee volwassen kinderen, opgegroeid in Nijnsel, woon  al 24 jaar in Schijndel.
Ruim 40 jaar als verpleegkundige gewerkt, 23 jaar bij verpleeghuis Sint Barbara waar ik af en toe nog in val, ook ik werk nog een beperkt aantal uren in de thuiszorg  Niets is mooier dan betekenisvol onder de mensen te zijn. Bezig met laagdrempelige zichtbare zorg.

De marktwerking in de zorg beïnvloedt de persoonlijke levens van mensen in en naast het bed.  Het management van de zorg spoort helaas niet altijd  met dat van de vrouwen die werk en gezin combineren.

Ik wil meer aandacht voor veilige betaalbare woningen voor thuiswonende ouderen. Meer aandacht voor hun directe woonomgeving om buiten mobiel te zijn: voldoende rustplekken (banken), verspreid openbaar groen, openbare toiletten, veilige goed onderhouden trottoirs zonder struikelstenen.

Er zijn in het digitale tijdperk voor jong en oud veel manieren om afgesloten te zijn van de maatschappij. Hier ligt een taak voor de gemeente Meierijstad.

Schijndel en de Schijndelse mensen hebben Meierijstad veel te bieden. Het zijn harde werkers: aanpakken,  de handen uit de mouwen! Tegelijk zie ik in Schijndel een groot gevoel en aandacht voor het welzijn van mensen die niet goed mee kunnen in de maatschappij.

Die combinatie van stevig aanpakken en een groot sociaal gevoel, daar gaan we ook voor in de gemeenteraad en het bestuur van Meierijstad.